Najbardziej rozpoznawalna data

Informacje z historii trudno zapamiętać, ale tę datę pamiętamy chyba najbardziej ze wszystkich.