25 maja 2024

Czasy Preußisch Holland nie były łaskawe dla ludzi. Wojna rozrzuciła ludzi po całym świecie. Mimo dobrze zachowanych zdjęć trudno będzie ustalić tożsamość ludzi skupionych w obozie jenieckim z I wojny światowej, który znajdował się na terenie Pr. Holland (Pasłęk).

Share this content:

Discover more from Zabytkowy Pasłęk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading