POSZUKIWANIE SKARBÓW, BURSZTYNOWA KOMNATA Kroki do znalezienia skarbu : 1. Znalezienie dokumentu lub wskaziciela. 2. Weryfikacja dokumentu lub ustnego wskazania 3. Wszelkie niezbędne prawne pozwolenia oraz   zabezpieczenie siebie. Jeśli ktoś z Twojej rodziny posiada informacje z końca II wojny światowej dotyczące przywozu jakichś skrzyń bądź wejść do podziemii - napisz do mnie : adam@zabytkowypaslek.pl

START

HISTORIA

BURSZTYNOWA KOMNATA

PODZIEMIA

GALERIE

FILMY

CZAT

LINKI

KONTAKT

ARTYKUŁY

OBÓZ JENIECKI z I WŚ

Fan Page - Kliknij TUTAJ Profil Facebooka - Kliknij TUTAJ Zabytkowy Pasłęk
++++ Na stronie www i wspierających ją social media unikalne zdjęcia Pasłęka jak również unikalne spojrzenie na nie. Miło, że jesteś z nami.  +++++
NA TOPIE: NOWE NA STRONIE: ????? NA TOPIE CAŁY CZAS ZDJĘCIA Z KATEGORII DZIEŃ DOBRY OŚWIADCZENIE, KTÓRE BYŁO ZAPOWIADANE JUŻ JEST DOSTĘPNE
 ******  OKIENKO DO ZAGOSPODAROWANIA. MACIE JAKIEŚ POMYSŁY ? ****** PISZCIE RÓWNIEŻ ZA POMOCĄ APLIKACJI WHATSAPP :) SERIO !     POZDRAWIAM !
WIDAĆ NAS NA:

W styczniu 1945 na miesiąc przed zdobyciem Pasłęka przez Rosjan na zamek wjechały nocą ciężarówki kryjące ładunek  pod plandekami i nad ranem wyjechały puste

Lochy Pasłęka - Ryszard Wójcik
stat4u
Jak strona wykorzystuje dla Twojego dobra ciasteczka COOKIES - zapoznaj się z taką polityką. Celem tej strony jest promocja miasta i propagowanie wartości historycznych, które mają związek z zabytkami Pasłęka. COPYRIGHT 2010-2018 www.ZabytkowyPaslek.pl

Przypomniał o tym  na swoim blogu  Pan Szymon Spandowski  w artykule z dnia 23.12.2013 pt.  ,,Kriegerdenkmal,,  http://szymon-spandowski.blogspot.com/2013/12/kriegerdenkmal.html


Każdy kto po raz pierwszy czyta taką informacje może zadać pytanie -  JAKIEGO OBOZU ?

99/100 zapytanych przeze mnie mieszkańców Pasłęka nigdy NIC nie słyszało o niemieckim obozie jenieckim w Pasłęku ( Pr.Holland)  .

O cmentarzu niemieckim tak ale i tutaj większość wskazywała na zlikwidowany cmentarz ewangelicki przy ulicy Westerplatte .

     Na cmentarzu   na polach koło Sakówka*  byłem po raz pierwszy w roku 1972 . Była to wizyta nieplanowana  bo taka tez była moja i moich szkolnych kolegów ucieczka ze szkolnej akcji wykopkowej w pegeerze .

Jeszcze dzisiaj pamiętam wrażenie  jakie wywarło na mnie to miejsce . Ukrycie się przed nauczycielami i palącym słońcem w gąszczu drzew i krzewów to upragniony chłód oraz  nieoczekiwany widok tajemniczego  pomnika  . Zainteresowanie pomnikiem szybko  minęło gdy któryś z moich towarzyszy wspomniał ze to niemiecki cmentarz . Niemiecki więc …. .

Powiązanie istnienia cmentarza z określonym faktem historycznym wtedy nie nastąpiło .

W książce ,,Pasłęk – z dziejów miasta i okolic 1297- 1997,,  prof. Józef Włodarski pisze ,, Jesienią 1915 roku naprzeciw młyna w Krośnie , na dawnej Górze Straceń*  wybudowano duży obóz dla jeńców wojennych .

Obóz ten składał się z 118 baraków z których każdy mógł pomieścić od 100 do 125 osób . Dla strażników pobudowano 14 baraków , a prócz tego 17 lazaretów * , 8 pomieszczeń na kwarantannę

Niemiecki obóz jeniecki z I Wojny Światowej w Pasłęku Historia nieznana

Zaplecze gospodarczo-administracyjne stanowiły baraki przeznaczone na kuchnie , stołówki i biura ,,

Teren obozu zajmował około 60 ha , koszt jego wybudowania to około 2,5 mln marek a w jednym czasie mogło w nim przebywać do 15000 jeńców .

raz z infrastrukturą to prawie samodzielne małe miasteczko . Od strony ulicy Wojska Polskiego na wysokości dzisiejszego przejazdu kolejowego prowadziła do niego bocznica kolejowa  .

Obóz posiadał elektryczność , wodociągi z wieżą ciśnień , kanalizację , pralnie , zakład dezynsekcji i wspomniany wyżej cmentarz .

        Prof. Włodarski podaje dalej ,, Komendant był w randze generała , np. gen Reinhard miał do pomocy 20 oficerów   i wielu podoficerów – kancelistów . Reinhard był przełożonym także  nad innymi obozami .

Od pierwszego dnia  obóz stanowił swoistą wieżę Babel . Przebywali w nim jeńcy wielu narodowości z czego najwięcej Rosjan , ale byli też wcieleni do armii rosyjskiej Polacy i Litwini . W Kriegsgefangenen Stammlager Pr. Holland przebywali Francuzi , Belgowie , Włosi , Kanadyjczycy , żołnierze angielscy , Rumuni a później także Algierczycy i Tunezyjczycy .

,,Jeńcy podzieleni byli na 8 roboczych batalionów , które pracowały na rzecz miasta , przy melioracji gruntów ,,.

Współpraca komendantury z władzami miasta była dobra . W uroczystościach miejskich  brały udział obozowe delegacje a  orkiestra była wykorzystywana do ich uświetnienia .

    Niemiecki obóz jeniecki w Pasłęku ( Pr.Holland ) to jeden z kilkuset istniejących w tym okresie na terenie Europy . Przebywali w nim przede wszystkim szeregowi żołnierze z wyjątkiem niewielkiej grupy oficerów . Trafiali tu prosto z pól bitewnych , wzięci do niewoli , ranni zabrani przez towarzyszy a także przenoszeni z innych obozów .

W olsztyńskim oddziale Archiwum Państwowego znajduje się dokument zatytułowany :                               

,, Kriegergräber in Ostpreussen  Kreis Pr.Holland (8),,

Jest to szczeg ółowy szkic cmentarza  obozowego z wyszczególnieniem alejek , kwater oraz wewnętrznego placu z pomnikiem .  Teren cmentarza to prostokąt o wymiarach 26,80 x 209,45 tj niewiele ponad 0,56 ha . Autor w zamieszczonej na szkicu tabeli podaje iż pochowano na nim  809 żołnierzy rosyjskich  , 160 Rumunów , 46 Francuzów   , 3 Anglików  , 6 Włochów , 21 Belgów  i 1 o niezidentyfikowanej narodowości . Później spoczęło tam 8 żołnierzy Armii Radzieckiej ,   

POMNIK     DENKMAL    памятник    MONUMENT     MONUMENTO    PAMINKLAS   

W historii ludzkości wojny były , trwają obecnie a po ich zakończeniu  albo jeszcze w czasie ich trwania  powstania nowe konflikty których rozwiązania strony będą szukały w działaniach zbrojnych .  

Polska nazbyt często stanowiła wojenną arenę dla  obcych armii ale też Polska i Polacy w obronie własnej państwowości sięgali za oręż wielokrotnie . To wszystko sprawiło że w polskiej ziemi spoczywają żołnierze tak wielu nacji . Tak jak oni ,  żołnierze polscy , Polacy w armiach innych państw walczyli i ginęli na całym świecie .  


Dla wielu z nich powstały i powstają pomniki , tablice , obeliski i inne miejsca pamięci . Czcimy ich czyny i pamięć o nich .

Takim materialnym dowodem pamięci o zmarłych w obozie jenieckim w Pasłęku żołnierzach był monument na cmentarzu .

Wg ks. Kazimierza Cyganka proboszcza i pasłęckiego kronikarza napis na tablicy głosił , że na tym cmentarzu spoczywają  rosyjscy jeńcy z obozu Pr. Holland , którzy zmarli w czasie I Wojny Światowej 1914-1918. Po zdewastowaniu  pomnika pod koniec lat 80-tych , jedyna  ocalała tablica  została zabezpieczona przez  Pana Janusza Otrębę oraz pracowników podległej mu firmy i przekazana do miejscowej Izby Historycznej przy Bibliotece Miejskiej. Tutaj czeka na lepszy klimat dla sprawy i jak się wydaje pieniądze .

Nasuwa się pytanie co dalej z pomnikiem , cmentarzem i terenem po dawnym obozie . Czy dzisiaj prawie 70 lat po II Wojnie Światowej mając w pamięci jej okropieństwa , jesteśmy gotowi zadbać o mogiły żołnierzy którym przyszło umrzeć na obcej ziemi , w Pasłęku .

W listopadzie 2008 roku grupa wolontariuszy zorganizowanych przez Społeczny Komitet Ochrony i Odbudowy Cmentarzy Wojennych  podjęła próbę ,, przywrócenia godności temu miejscu ,, .

W porządkowaniu terenu cmentarza wzięli udział członkowie stowarzyszeń : Związku Młodzieży i Inteligencji oraz Osób Niepełnosprawnych Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Pasłęku ,,Biała Róża,, ,   Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Białoruskiej ,,Niemen,, , Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Ekologicznego ,,Eko-ludzie ,, oraz harcerze i osoby niezrzeszone . Prace wykonano nieodpłatnie a środki finansowe pozyskane od darczyńców i w  trakcie kwesty na cmentarzach  w dniach 1 i 2 listopada wystarczyły na wynajem środków transportu . Na cmentarzu ustawiono grecko-katolicki krzyż .

Na  Olsztyńskiej Stronie Rowerowej , Pan Piotr Gapiński tak opisuje obecny stan cmentarza :

,,Stan zachowania zły. Pomnik rozbity (istniał w dobrym stanie do początku lat 90-tych XX wieku), w jego miejscu stoi ustawiony współcześnie, metalowy krzyż prawosławny. Układ mogił całkowicie zatarty.

Jak podawał  port-el.pl  ,, 16 października 2009 Związek Młodzieży i Inteligencji oraz Osób Niepełnosprawnych Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Pasłęku „Biała Róża”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Poszukiwawczym „Denar” oraz Stowarzyszeniem „Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu”, rozpoczął kolejny etap porządkowania nekropolii – odkrzaczanie. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Denar” biorący udział w sprzątaniu – Józef Tomczak, Włodzimierz Ludwikowski, Marek Michałek oraz Robert Szewczyk jako miłośnicy historii nie godzą się, aby miejsce pochówku żołnierzy z I wojny światowej było zaniedbane i deklarują czynny udział w porządkowaniu cmentarza. Dziwią się, że pomimo istnienia Ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (z 28 marca 1933 r.) prawo nie uchroniło tego cmentarza przed dewastacją. Są zainteresowani odtworzeniem pierwotnego kształtu nekropolii na podstawie dokumentów historycznych.

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=39114


Pozostaje kwestia terenu po obozie . Pamiętamy ze zajmował on obszar około 60 ha i był położony po lewej stronie drogi z Pasłęka w stronę wsi Krosno i dalej do min. Dzierzgonia ,

Dzisiaj znaczna cześć tego terenu jest zajęta pasami drogowymi dawnej E 77  i obecnej S7   , Pozostały obszar to tereny rolne pod uprawami , będące własnością kilku podmiotów gospodarczych . Od strony młyna w Krośnie  nie zachowała się droga dojazdowa do cmentarza . Jest to możliwe jedynie od strony miejscowości Pólko lub Sakówko drogami gruntowymi .

Wieloletnie uprawy całkowicie zlikwidowały trwałe pozostałości po obozie a nowoczesne metody hodowli roślin  / bez głębokiej orki / pozbawiają poszukiwaczy możliwości zdobycia nowych dowodów istnienia obozu.

Na terenie dawnego obozu jenieckiego,  przy drodze wojewódzkiej  527  lub trasie S7 do chwili obecnej nie ma żadnych tablic informacyjnych o tym historycznym miejscu.

Niemożliwe wydaje się także trwałe odtworzenie w terenie granic dawnego obozu tak  by na miejscu móc zweryfikować jego ogrom .

Pasłęk po wielu latach odzyskuje swój zabytkowy charakter. Wysiłki władz miasta skierowane na rewitalizację Starówki oraz  udział indywidualnych inwestorów w odbudowie i remontach kamieniczek musza być wsparte innymi działaniami które spowodują  napływ turystów. W tym celu , jest stale rozbudowywana infrastruktura Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, powstało pole golfowe Sand Valley i wiele prywatnych inwestycji poszerzających bazę noclegowa i wypoczynkową .

Pomimo wielu niezaprzeczalnych walorów Pasłęka, teren po dawnym obozie wraz z nieopodal położonym cmentarzem jenieckim może się stać kolejną  nie wykorzystaną -  tak jak temat, Bursztynowej Komnaty – szansą na promocję miasta, pokazanie dbałości o miejsca pamięci czy komercyjne wykorzystanie kolejnej atrakcji turystycznej .

To przekonanie wyrażali moi rozmówcy w trakcie zbierania materiałów do tego artykułu . O tym czy tak się stanie mogą zdecydować włodarze miasta wsparci zbiorową mądrością i rozwagą miejskich radnych .Bibliografia


,,Kreis und  Stadt Preussisch Holland,,

,,Pasłęk z dziejów miasta i okolic 1297-1997,,

,,Pasłęk –dzieje miasta Wystawa Centrum Kultury Prus Wschodnich,,

,,Kroniki parafialne Ks.Cyganek,, .

,,Gazeta Elbląska,,

Archiwum Janusza Otręby

Zbiory własne
Pasłęk  - (dawniej Holąd Pruski, niem. Preußisch Holland, prus. Paistlauks) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pasłęk.

Kriegsgefangenenstammlager – obóz jeniecki .

Sakówko   – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk. Wieś jest siedzibą sołectwa Sakówko w którego skład wchodzi również miejscowość Pólko.

Lazaret  -  dawne określenie szpitala wojskowego, zwłaszcza polowego, który przeznaczony był do opatrywania rannych na polu walki oraz izolacji i leczenia chorych żołnierzy.

Góra Straceń nazywana także Wzgórzem Wisielców – wzniesienie pomiędzy osadą Sakówko a wsią Krosno .


15.07.2014

Zebrał Wiesław Zenon Śliwka GRUPA Zabytkowy Pasłęk Kriegsgefangenenstammlager* Pr. Holland *.

Cały tekst do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

comments powered by Disqus
5 grudnia 1916 roku lokalna toruńska gazeta ,,Thorner Zeitung”*, informuje o tym, że w Preussisch Holland (Pasłęk) wybudowano a poświęcono w dniu Wszystkich Świętych pomnik upamiętniający zmarłych rosyjskich jeńców wojennych z pobliskiego obozu.

http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/paslek

Niemiecki obóz jeniecki z I Wojny Światowej w Pasłęku Historia nieznana Zebrał Wiesław Zenon Śliwka GRUPA Zabytkowy Pasłęk Zabytkowy Pasłęk wziął udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej jeńców pochowanych w Pr. Holland. CMENTARZ JENIECKI Zobacz FOTO: