Osadnicy w Pr. Holland

Tory kolejowe prowadziły do swojego rodzaju „osady” na skraju tamtejszego Preussisch Holland. W tym obozie jenieckim z początku XX wieku toczyło się życie.