18 maja 2024

Pamiętam z dzieciństwa wyjazdy na wakacje koleją

Niejeden z nas przeżył swoje dzieciństwo i młodość właśnie w Pasłęku i jedna z form przemieszczania się to kolej, ale trzeba przyznać, że kiedyś nie było chyba takich oznaczeń.

Share this content:

Discover more from Zabytkowy Pasłęk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading