Categories
Zabytki Pasłęka

Pamiętam…

Pasłęcki rynek handlowy przy ulicy Jagiełły. Któż z nas go nie pamięta? Kiedyś tylko tam robiło się główne zakupy.