Categories
Zabytki Pasłęka

Pasłęcki Ratusz warto poznać

Pasłęcki Ratusz po wojnie prawie nie istniał. Zniszczenie sięgnęło 80%. Budynek został odbudowany w latach 1959-1961.