21 maja 2024

Część młodzieży z lat 50-tych ubiegłego wieku czasem mogła wpaść na pomysł, aby pobawić się w okolicach ruin pasłęckiego zamku. Być może ta młodzież ze zdjęcia też odważyła się wejść do niezabezpieczonych podziemi, do których wejście było właśnie w pasłęckim zamku.

Share this content:

Discover more from Zabytkowy Pasłęk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading