21 maja 2024

Pr. Holland, Preußisch Holland, Preussisch Holland…

Jak by nie było, to od przeszłości nikt nie ucieknie i jest taka jaka jest. Czasy Pasłęka do końca II wojny światowej, to czasy Preußisch Holland. Po tym czasie ludzie ci sami mimo zmian historycznych. Dziś różnych bydynków też nie ma. Tego na dzisiejszym zdjęciu też nie ma.

Share this content:

Discover more from Zabytkowy Pasłęk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading