Categories
Zabytki Pasłęka

Remont Pasłęckich murów na całego

Remont pasłęckich murów na całego, ale dziś tylko jeden fragment prac przy pobliskim Orzełku.