Straż Pożarna zawsze gotowa

Może sam budynek nie jest aż tak bardzo zabytkowy, ale na pewno zawód jak i długoletni staż w tym często niebezpiecznym, ale jakże pożytecznym zawodzie jest godny zauważenia i podkreślenia.

Share this content: