Czas rozmyślania

Promenada w czasie swojego szczytu funkcjonowania… Porządek, przejrzystość, spokój, dawka przyrody… Miło można porozmyślać…