22 lipca 2024

Zdjęcie nie jest zagadką, ale tego fragmentu miasta dość często nie widać, gdy się przemieszczamy jako piesi albo zmotoryzowani… Dlaczego pasłęcka układanka? Bo prezentowane zdjęcia zawierają takie elementy zabudowy, architektury, które po wyjęciu z szerokiego spojrzenia i po powiększeniu stanowią pojedynczy element układanki.

Share this content:

Discover more from Zabytkowy Pasłęk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading