Przemijanie… (speed) Brama Młyńska

O przemijaniu można wiele mówić…, ale dziś zobaczmy przemijanie.