Pieczątka z przeszłości – Pasłęckie Zakłady Metalowe

Pasłęckie Zakłady Metalowe… To to samo co Bumar? Ktoś coś – jak to mówią?