Remont poza Orzełkiem?

Czy remont jest poza Orzełkiem w tym sensie, że On nie będzie remontowany czy w tym sensie, że trwa za jego plecami? Jak by nie było remont murów będzie trwał do skutku.