18 maja 2024

Mało jest starych zdjęć Pasłęka z ulicy 3 Maja. Na tym zdjęciu widać fragment skrzyżowania tej ulicy z ulicą Gdańską. W tym ujęciu widać porządek i spokój oraz mało zbędnych elementów.

Share this content:

Discover more from Zabytkowy Pasłęk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading