Chciałbym się na krótko odnieść do tego, co się dzieje w Pasłęku jeśli chodzi o mury. Niektórzy może mieli mi osobiście za złe to, że w jakiś sposób pokazuję faktyczny stan pasłęckich murów a wymagały one swojego czasu naprawdę pilnego remontu (i nadal wymagają).

Będę chciał teraz pokazywać faktyczny stan naprawiania tych murów, bo cały plan i projekt z wykonaniem będzie realizowany. Zatem trzeba się z tego cieszyć.

Zauważyłem też, że społeczeństwo zawsze będzie podzielone na tych, którzy będą źle mówili o tych, którzy ukazują sytuację, która wymaga działań i będą źle mówić o tych, którzy ukazują sytuację, która jest naprawiana. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że publikowane materiały nie kierują mojej uwagi na tematy polityczne ani nie są skierowane przeciwko jakimkolwiek ugrupowaniom religijnym czy też przeciwko żadnym osobom z nimi związanymi. Po prostu pokazujemy stan faktyczny i tyle.

Jeśli ktoś chce wyciągnąć inne wnioski, to jest to oczywiście jego osobista sprawa.

Share this content:

Discover more from Zabytkowy Pasłęk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading